Програма “Здраве за Изтока”

„Здраве за Изтока“

постоянна инициатива

През есента на 2017 г. обявихме 6-месечна кампания, под надслов “Здраве за Изтока”. След приключването й, интересът към изследването от страна на пациенти от цяла Източна България остава голям и ежедневно получаваме десетки обаждания. В тази връзка екипът на Центъра по остеопороза и остеометрия взе решение да продължи реализацията на поетия социален ангажимент като обявява програмата „Здраве за Изтока“ за постоянна инициатива.
Тя дава право на жителите на Източна България да получат отстъпка в размера на средните транспортните разходи от населено място, в което живеят до Центъра по остеопороза и остеометрия във Варна. След приспадане на отстъпките за транспортни разходи, съгласно постоянен адрес на пациента, се прилагат следните цени за изследване:

Остеометрия на “Две области”
(тазобедерна става и лумбални прешлени)
за Област Варна (без община Варна): 50 лв.
за Област Добрич: 48 лв.
за Област Шумен: 44 лв.
за Област Разград: 40 лв.
за Област Силистра: 38 лв.
за Област Търговище: 34 лв.
за Област Бургас: 30 лв.

Остеометрия на “Цяло тяло”
за Област Варна (без община Варна): 70 лв.
за Област Добрич: 68 лв.
за Област Шумен: 64 лв.
за Област Разград: 60 лв.
за Област Силистра: 58 лв.
за Област Търговище: 54 лв.
за Област Бургас: 50 лв.

В допълнение, за всяко изследване след първото, освен отстъпките за транспортни разходи, пациентите ще ползват отстъпка „Лоялен пациент“ в размер на 20% от цените.

Преференцията се предоставя срещу представяне на валиден личен документ с постоянен адрес!

Изследванията се правят само със запазен час на телефоните на Центъра: Контакти

Posted in Новини and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .