ДЕКСА по фонд? Възможно е!

Напоследък все повече хора ползват услугите на допълнителните здравноосигурителни фондове. Във връзка със зачестилите запитвания, които получаваме, бихме искали да Ви информираме, че е възможно Вашият здрвноосигурителен фонд да покрие стойността на изследването. Центърът по остеопороза и остеометрия има сключен договор със следните фондове: „България“ ЗД „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД „Европейска здравноосигурителна Каса“ ЗАД ЗАД […]