Здравната каса покрива частично медикаментите за лечение на остеопороза.

Широко разпространено е мнението, че остеопорозата е нелечима, а фрактурите на костите – неизбежни. Това, обаче, съвсем не е така. Има голямо разнообразие от медикаменти, които могат не само да спрат костната загуба, но и да помогнат за възстановяване на увредената кост. У нас са налични пълната гама лекарствени продукти, които се използват за лечение на заболяването по света. Цената им варира в доста широки граници, но добрата новина е, че Здравната каса покрива между 50 и 75 % от цената на лечението.

Изборът на медикаменти и план на лечение се прави от лекар специалист – ендокринолог или ревматолог, след обстоен преглед и съобразяване на цялостното състояние на пациента, наличието на придружаващи заболявания, противопоказания и т. н. Едно от задължителните изисквания, за да може лечението да бъде реимбурсирано от Касата, е прилагането на т. нар. ДЕКСА изследване към документацията.

ДЕКСА изследването е най-точният и единствено признат метод за ефективна диагностика на остеопорозата. Абревиатурата идва от английски (Dual-energy X-ray absorptiometry), а  пълното наименование на изследването е „Двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия“. При него два рентгенови лъча с различна интензивност се насочват към изследваната област като по този начин се определя костната плътност. Колкото по-плътна е една кост, толкова по-малко рентгенови лъчи преминават през нея. С помощта на ДЕКСА изследване може да се установи загуба на костна плътност дори по-малка от 2%.

Центърът по остеопороза и остеометрия във Варна е оборудван с апарат STRATOS DR на френския производител DMS – Apelem. Апаратурата съчетава в себе си най-добрите характеристики на DXA (ДЕКСА) уредите от ново поколение.

Една от отличителните му възможности е изследването на пациенти с изкуствени стави. До сега тези хора нямаха шанс да проследяват плътността и заздравяването на костта около поставените импланти. Сред силните характеристики на апаратурата е бързодействието. За сравнение, изследване на „цяло тяло“ се прави за време, за което старите машини, налични в Североизточна България, правят измерване само на една област. Към предимствата трябва да се добави безпрецедентно ниската степен на облъчване, което за стандартно изследване е едва една четвърт от облъчването, което бихте получили при рентгенова снимка на бели дробове. Отличният контраст на получените изображения способства за многократно увеличение на ефективността при крайната диагностика.

За повече информация и запазване на час: Контакти

Posted in Новини and tagged , , , , , , , , , , , , .