Оборудване

Центърът е оборудван с остеоденситометър STRATOS DR на френския производител DMS – Apelem. Апаратурата съчетава в себе си най-добрите характеристики на DXA (двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия) уредите от ново поколение:

  • Бързина
  • Ниска степен на облъчване
  • Ясни, контрастни изображения
  • Възможност за изследване на пациенти с изкуствени стави
  • Функция за морфометрично определяне на риска от фрактури
  • Функция за измерване индекса на телесната маса (BMI – боди мас индекс)

Сред силните характеристики на оборудването е бързодействието. За сравенение, изследване на „цяло тяло“ се прави за време, за което старите машини, налични в Североизточна България, правят измерване само на една област. Към това трябва да се добави и безпрецедентно ниската степен на облъчване, което се равнява на половината от облъчването при самолетен полет. Отличният контраст на получените изображения способства за многократно увеличение на ефективността при крайната диагностика.

dms stratos dR

Една от най-отличителните възможности на апарата е възможността за изследване на пациенти с изкуствени стави. С това изследване се определя костната плътност около поставените импланти, което позволява да се проследи заздравяването на костта. Тази функция прави апаратурата единствена по рода си за Варна и региона.

Апаратът има набор от вгредени аналитични функции, които позволяват обективна оценка за състоянието на пациента и предписание за навременна превенция на заболявания.

Центърът е първият, който въвежда регулярен онлайн консулт със специалисти от цяла България и западна Европа. Дистанционната диагностика се осъществява посредством DICOM стандарта, вграден в оборудването. Така се разширяват значително възможностите за диагностика и т.н. „второ мниение“ в услуга на пациента.