За изследването

Най-точният и единствено признат метод за ефективна диагностика на остеопорозата е т. нар. ДЕКСА (DXA) изследване. Пълното наименование е „Двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия“ (Dual-energy X-ray absorptiometry). При него два рентгенови лъча с различна интензивност се насочват към изследваната област като по този начин се определая костната плътност. Колкото по-плътна е една кост, толкова по-малко рентгенови лъчи преминават през нея. С помощта на ДЕКСА изследване може да се установи загуба на костна плътност дори по-малка от 2%.

Необходима ли е предварителна подготовка?

Не се изисква специална предварителна подготовка, но трябва да се има предвид следното:

 • В деня на изследването може да се храните както обикновено. Препоръчва се да избягвате приема на хранителни добавки, съдържащи калций поне 24 часа преди изследването;
 • Желателно е да се носят широки и удобни дрехи и да се избягва облекло с метални ципове, колани или копчета. Ако има метални елементи по дрехите Ви, ще се наложи да ги свалите за самото изследване;
 • Ако са извършвани рентгенови изследвания с контрастно вещество (бариев сулфат), необходимо е да са минали поне 10 дни от изследването;
 • Трябва да съобщите на медицинския екип ако има дори минимална вероятност да сте бременна, като в такъв случай изследването няма да се проведе;

Как се провежда изследването?

По време на самото изследване е необходимо да лежите неподвижно по гръб на специална кушетка. Ако е необходима промяна в положението на тялото, изследващият ще Ви инструктира.

Апаратът сканира костите и измерва погълнатите от тях радиационни лъчи.

Изследването на една област отнема около 1-2 минути, а на цялото тяло – 7-8 минути.

Най-надеждното изследване на костната плътност е едновременното изследване поне на две различни области (най-добре гръбначния стълб и тазобедрената става) по едно и също време.

При повторно изследване е най-добре да се изследват същите кости, със същата апаратура.

Изследването на костна плътност не предизвиква болка или друг дискомфорт.

Има ли рискове от провеждането на изследването?

По време на изследване на костната плътност експозицията (излагането) на радиация е много ниска. За сравнение – една стандартна рентгенова снимка на таз се равнява на 182 дни излагане на радиация от естествен произход (слънчеви лъчи), докато при ДЕКСА изследване на една област облъчването се равнява на 4 часа излагане на радиация от естествен произход.

Въпреки това, провеждане на изследването не се препоръчва по време на бременност.

Кога не трябва да провеждате изследването?

 • Ако в предходните 10 дни са Ви правени рентгенови изследвания с контрастно вещество (бариев сулфат);
 • Ако сте бременна;
 • Ако имате стабилизатори в гръбначния стълб (медицински цимент или импланти), обхващащи повече от два лумбални прешлена. В този случй може да се изследва само костната плътност на тазобедрната става или предмишницата;

Резултати от проведеното изследване

Резултатите от изследването са готови в рамките на 5 минути и пациентът ги получава на хартиен носител. Освен това, при желание могат да бъдат записани на диск, или изпратени по e-mail.

За разчитане на резултатите пациентът се насочва към изпращащия го лекар или към личният лекар. При желание от страна на пациент може да се възползва от консултация със специалист, работещ с Центъра.

Основните параметри в резултатите от изследването са:

 • Площта (Аrea), изразена в cm ² – двумерна проекция на костта
 • BMC – Минерално костно съдържание, изразено в грамове
 • BMD – Костната минерална плътност, изразена в грам на квадратен сантиметър (g / cm ²)
 • Т-score – броят на стандартните отклонения от нормата за здрав човек на 30-годишна възраст от същия пол
 • Z-score – броят на стандартните отклонения от нормата за човек от същия пол и на същата възраст

Изследването на T-score е съотношението на вашата костна плътност в сравнение с тази при здрави 30-годишни лица. Стандартната костна плътност е определена чрез измерване на голяма група здрави млади хора на 30 години.

Отрицателните стойности (–) означават, че Вашите кости са с по-ниска костна плътност, отколкото стандартната костна плътност. Положителните стойности (+) означават, че Вашите кости са по-плътни и по-здрави, отколкото приетите за стандартни.

Според Световната Здравна организация:

Остеопороза – при резултат за T-score по-малък от – 2,5

Остеопения – при резултат за T-score между – 1 и – 2,5

Нормална костна плътност – при резултат за T-score над – 1

В някои случаи за опредлянето на костната плътност се използва и показателят Z-score. Той представлява сравнение на Вашата костна плътност с костната плътност на хора на Вашата възраст и от същия пол и раса. Отрицателните резултати (-) означават, че имате по-ниска костна плътност, отколкото стандартната за вашия пол и възраст.

Колкото по-отрицателен е резултатът, толкова по-ниска е Вашата костна плътност в сравнение с приетата за стандартна. Положителните резултати (+) означават, че имате по-висока плътност и по-здрави кости от повечето хора на вашата възраст и от вашия пол.

За кого е предназначено това изследване?

 • Пациенти с остеопороза
 • Пациенти с изкуствени стави
 • Жени в менопауза
 • Пациенти с неупочнена фрактура на прешлен
 • Състояния с труднозарастващи фрактури
 • Пациенти на продължителна кортикостероидна терапия
 • Пациенти на хемодиализа

Поема ли се изследването от Здравната каса?

За съжаление, в момента Здравната каса не поема изследването и то е възможно само като платена услуга. Желанието и целта ни е обществото да узрее за важността от профилактичните изследвания и в най-скоро време Декса-изследването да влезе в пакета на Здравната каса за профилактични изследвания, както е в много страни от Западна Европа.